Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
7E09053-(KBBE-212459) PRATIQUE: Enhancements of Pest Risk Analysis Techniques 2008 - 2011
GA526/08/0706 GA526/08/0706 2008 - 2011
GAUK 206/08/H049 GAUK 206/08/H049 2008 - 2011
Minimalizace rizik výskytu metabolitů sinic v technologických procesech rybářského sektoru 2007 - 2011
Výzkumný projekt AVČR Orlicko - Ochrana přírody jako limitující faktor ekonomického rozvoje 2007 - ?
Monografické zpracování diverzity evropských heterocytózních cyanobakterií. 2007 - 2009
Stanovení priorit v péči o vlhké louky v krajinném měřítku 2007 - 2011
Mikroevoluční aspekty zbytkové sexuality apomiktických rostlin: detekce, kvantifikace a projevy v populacích jestřábníků podrodu Pilosella 2007 - 2009
Sukcese vegetace na antropogenních stanovištích: variabilita v karjinném měřítku 2007 - 2010
Vyhodnocení příčin destabilizace horských lesů v Národním parku Šumava postižených orkánem Kyrill 2007 - 2008
Prostorově explicitní model dynamiky lesa po narušení - sběr dat na trvalých plochách 2007 - 2007
Diverzita flóry Balkánu a východního Středomoří v českých a moravských herbářových sbírkách - národní dědictví světového významu (III) 2007 - 2010
Monitoring hořce jarního Gentiana verna L. subsp. verna v NPP Rovná u Strakonic v r. 2007 2007 - 2007
Inovace výuky na přírodovědeckých fakultách českých vysokých škol - přednáškový cyklus prof. B.C. Husbanda (University of Guelph, Ontario): Evoluční ekologie a populační genetika rostlin 2007 - 2007
Afro-alpine "sky inslands": genetic versus taxonomic biodiversity, climate change, and conservation 2007 - 2011
Kritické faktory reprodukce a zotavování populací šídlatek Isoëtes lacustris a I. echinospora v silně acidifikovaných jezerech 2007 - 2009
Production of dormant stages and stress resistance of polar cyanobacteria and algae 2007 - 2011
Reakce sněžných řas na stresové faktory - teplota, světlo a UV záření 2007 - 2009
Stanovení priorit v péči o vlhké louky v krajinném měřítku 2007 - 2011
Jaké množství genetické variability je uloženo v půdní bance? Populačně genetické důsledky dormance semen 2007 - 2010