Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
Lokální adaptace v rostlinných populacích: úloha mykorhizní symbiózy 2007 - 2010
Monitoring hořce jarního Gentiana verna L. subsp. verna v NPP Rovná u Strakonic v r. 2007 2007 - 2007
Jsou zavlečené druhy v novém areálu zvýhodněny díky absenci nepřátel? Terénní srovnání s domácími příbuznými druhy 2007 - 2009
Inovace výuky na přírodovědeckých fakultách českých vysokých škol - přednáškový cyklus prof. B.C. Husbanda (University of Guelph, Ontario): Evoluční ekologie a populační genetika rostlin 2007 - 2007
Afro-alpine "sky inslands": genetic versus taxonomic biodiversity, climate change, and conservation 2007 - 2011
Kritické faktory reprodukce a zotavování populací šídlatek Isoëtes lacustris a I. echinospora v silně acidifikovaných jezerech 2007 - 2009
Production of dormant stages and stress resistance of polar cyanobacteria and algae 2007 - 2011
Reakce sněžných řas na stresové faktory - teplota, světlo a UV záření 2007 - 2009
Stanovení priorit v péči o vlhké louky v krajinném měřítku 2007 - 2011
GA526/07/0808 Stanovení priorit v péči o vlhké louky v krajinném měřítku 2007 - 2011
KJB600050708 Reakce sněžných řas na stresové faktory - teplota, světlo a UV záření 2007 - 2009
ME 934 Production of dormant stages and stress resistance of polar cyanobacteria and algae 2007 - 2011
120-207219 Monitoring populace Gentiana verna a monitoring podzemních vod v NPP Rovná v roce 2011 2007 - 2011
Reakce sněžných řas na stresové faktory - teplota, světlo a UV záření 2007 - 2009
Vliv fragmentace biotopů na ptačí společenstva afromontánních lesů 2007 - 2009
Mikroevoluční aspekty zbytkové sexuality apomiktických rostlin: detekce, kvantifikace a projevy v populacích jestřábníků podrodu Pilosella 2007 - 2009
Jaké množství genetické variability je uloženo v půdní bance? Populačně genetické důsledky dormance semen 2007 - 2010
Úloha strdimilů v afromontánních polinačních systémech 2007 - 2010
Jsou zavlečené druhy v novém areálu zvýhodněny díky absenci nepřátel? Terénní srovnání s domácími příbuznými druhy 2007 - 2009
Biologická a klimatická diverzita centrální části arktického souostroví Svalbard 2007 - 2010