Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
SS70010001 Zhodnocení vlivu biologických invazí a změny klimatu na distribuci druhů v chladném prostředí ASICS 2021 - 2024
Využití tradičních znalostí k zastavení ztráty biologické rozmanitosti v lesích 2021 - 2024
304100 Pokusná zahrada Třeboň 2021 - 2021
Algologický a paleoekologický průzkum vybraných vývěrů minerálních vod v CHKO Slavkovský les a NPR Soos 2021 - 2021
SS02030018 Centrum pro krajinu a biodiverzitu (DivLand) 2021 - 2026
PPK-640a/31/21-2023, 307205 Vymizelé a ohrožené druhy Třeboňska 2021 - 2021
Analýza stavu a návrh strategie omezování vlivu invazních a expanzních druhů rostlin na příkladu oblasti Pece pod Sněžkou a Velké a Malé Úpy. 2021 - 2022
SS03010279 Optimalizace managementu dolního úseku Labe s ohledem na přítomnost biotopu 3270 a zlepšení hydromorfologického stavu na základě mezioborové studie 2021 - 2023
DAAD-21-08 Alien species in a changing world, detection, monitoring and prediction 2021 - 2022
FW03010400 Bioaktivní látky z organicky produkovaných tradičních českých léčivek a plodin a vývoj nano-enkapsulovaných forem pro použití v dermatologii, kosmetice a posílení obranyschopnosti organismu 2021 - 2024
SS03010065 Příčiny úpadku a systém účinné obnovy prioritních typů stanovišť subalpínských trávníků (SUTR) 2021 - 2023
200909EU-HimFunDiff Functional differentiation in response to environmental variability in two contrasting shrub line species of high-altitude Himalaya 2021 - 2023
407206 CHKO Slavkovský les číslo v IBISu) Algologický a paleoekologický průzkum na vybraných lokalitách v CHKO Slavkovský les 2021 - 2022
SS70010001 Zhodnocení vlivu biologických invazí a změny klimatu na distribuci druhů v chladném prostředí ASICS 2021 - 2024
Adaptace, vyhnutí, nebo vyhynutí: propojení ekologie společenstev a ekofyziologie k porozumění vlivu vlhkostního deficitu v temperátních lesích 2021 - 2023
BugNet
Stromy v krajině 2021 - 2024
SS03010065 Příčiny úpadku a systém účinné obnovy prioritních typů stanovišť subalpínských trávníků (SUTR) 2021 - 2023
SS02030018 Centrum pro krajinu a biodiverzitu (DivLand) 2021 - 2026
300709 Prodej přebytků vodních a mokřadních rostlin 2021 - 2021