Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
7E09072-(KBBE-212827) Produkce a využití alternativních zdrojů kaučuku a latexu 2008 - 2012
IAA600050820 Význam genetické diverzity pro produktivitu a stabilitu porostu 2008 - 2010
IAAX00050801 Vegetační kontinuita a dynamika krajiny. Přítomnost a historické příčiny ohniska diverzity v regionu s kolísavou kolonizací. 2008 - 2012
Fylogenetické vztahy, diverzita a ekologie heterocytozních cyanobakterií s polarizovanou stélkou.. 2008 - 2010
Aerační technologie pro redukci klidových stádií sinic a biodostupnosti živin v sedimentech nádrží 2008 - 2011
7E09053-(KBBE-212459) PRATIQUE: Enhancements of Pest Risk Analysis Techniques 2008 - 2011
7E09053-(KBBE-212459) PRATIQUE: Enhancements of Pest Risk Analysis Techniques 2008 - 2001
PRATIQUE: Enhancements of Pest Risk Analysis Techniques 2008 - 2001
IAA600050812 Nížinné lesy v perspektivě historického vývoje 2008 - 2012
QH81012 Aerační technologie pro redukci klidových stádií sinic a biodostupnosti živin v sedimentech nádrží 2008 - 2011
KJB601630808 Účinky chladu a mrazu na fotosyntézu lišejníkových symbiotických řas ovlivněných ribitolem 2008 - 2010
IAA600050820 Význam genetické diverzity pro produktivitu a stabilitu porostu 2008 - 2010
Prostorová struktura biodiverzity: role energie, heterogenity prostředí, populační velikosti a fylogeneze 2008 - 2010
Fylogenetické vztahy, diverzita a ekologie heterocytozních cyanobakterií s polarizovanou stélkou. 2008 - 2010
GA206/08/0318 Fylogenetické vztahy, diverzita a ekologie heterocytozních cyanobakterií s polarizovanou stélkou. 2008 - 2010
Aerační technologie pro redukci klidových stádií sinic a biodostupnosti živin v sedimentech nádrží 2008 - 2011
CZ0092 Technologie pěstování rychle rostoucích dřevin pro produkci biomasy v kontaminovaných půdách Příbramska 2008 - 2011
IAAX00050801 Vegetační kontinuita a dynamika krajiny. Přítomnost a historické příčiny ohniska diverzity v regionu s kolísavou kolonizací. 2008 - 2012
Mechanismy nádorové promoce metabolitů toxických sinic 2008 - 2010
GA206/08/0318 Fylogenetické vztahy, diverzita a ekologie heterocytozních cyanobakterií s polarizovanou stélkou. 2008 - 2010