Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
Evropský agregát Pinus mugo - podíl diferenciace a hybridizace na utváření současné variability
Evropský agregát Pinus mugo - podíl diferenciace a hybridizace na utváření současné variability 2005 - 2007
Expansion of woody plant species into alpine tundra – landscape interactions with global change 2017 - 2018
Factors influencing succession on disturbed stands, source of diaspores vs. stands conditions 2002 - 2004
Factors influencing succession on disturbed stands, source of diaspores vs. stands conditions 2002 - 2004
GA17-09979S Faktory determinující sukcesi vegetace v měřítku České republiky 2017 - 2019
GA17-09979S Faktory determinující sukcesi v měřítku České republiky 2017 - 2019
FORest MAnagement Scenarios for Adaptation and Mitigation (FORMASAM) 2018 - 2020
FORest MAnagement Scenarios for Adaptation and Mitigation (FORMASAM) 2018 - 2020
Formalised classification of the semi-natural grassland vegetation of the Czech Republic 2002 - 2004
Formalised classification of the semi-natural grassland vegetation of the Czech Republic 2002 - 2004
GA206/02/0957 Formalised classification of the semi-natural grassland vegetation of the Czech Republic 2002 - 2004
P505/12/1296 Functional species pools: shedding light on the ‘dark diversity’ and its functions 2012 - 2016
TÜBITAK/14/014 Fungal root symbioses in the seagrass Posidonia oceanica along the coast of Turkey 2015 - 2016
TÜBITAK/14/014 Fungal root symbioses in the seagrass Posidonia oceanica along the coast of Turkey 2015 - 2016
GA17-12166S Fungování arbuskulární mykorhizní symbiózy při nedostatku vody v půdě 2017 - 2019
GA17-12166S Fungování arbuskulární mykorhizní symbiózy při nedostatku vody v půdě 2017 - 2019
GA17-12166S Fungování arbuskulární mykorhizní symbiózy při nedostatku vody v půdě 2017 - 2019
GJ19-14394Y Funkční biogeografie ostrovních stanovišť: určují klonalita a dlouhověkost persistenci rostlin? 2019 - 2021
20-01813S Funkční vlastnosti rostlin jako faktory vysvětlující vnitro- a mezi-druhovou zpětnou vazbu mezi rostlinami a půdou napříč druhy a genotypy 2020 - 2022