Cíl 3/ Ziel 3: Historický vývoj lesa

Projekt Cíl 3/ Ziel 3: Historický vývoj lesa

logo_histwald_200

Prostorově vázané historické informace jako podklad pro plánování
  péče a rozvoj přírodě blízkých lesů v Českosaském Švýcarsku

Doba trvání: 4/2009 – 03/2012
Odpovědná osoba: Ing. Jan Wild, Ph.D.

Projekt je financován Evropskou unií jako součást programu Ziel3/Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko pro období 2007-2013.

Hlavním partnerem projektu je Technische Universität Dresden, Institut für Photogrammetrie und Fernerkund, zastoupená: prof. Dr. E. Csaplovicsem. Laboratoř GIS a DPZ Botanického ústavu AV ČR se projektu účastní jako jediný kooperační partner.

Shrnutí
Přeshraniční region Českosaského Švýcarska je na národní úrovni jak v České republice tak i v Německu vyhlášen jako chráněné oblasti s nejvyšším stupněm ochrany, zároveň je však součástí krajiny, která je už po staletí silně ovlivněna antropogenní činností. Úkolem obou správ národních parků je mimo jiné péče lesní porosty zahrnující i převod historicky pozměněných porostů do přírodě blízkého stavu. Cílem tohoto projektu je poskytnout podporu při plánování a provádění managementu lesních porostů a krajiny v přeshraničním prostoru prostřednictvím nového územního informačního systému (IS). IS bude zaměřen evidenci a analýzu kvantitativních a kvalitativních změn lesních porostů od minulosti až po současnost. Zdrojem těchto informací budou jak historické mapové podklady a psané dokumenty, tak paleoekologická a současná botanická data.

sloucene_ziel3_eu_small


Informační listy vydávané společně s Lead partnerem projektu

 

Informační list 1
Informační list 2
infoblatt01_cz-1_160x infoblatt01_cz-2_160x infoblatt02_cz-1_160x infoblatt02_cz-1_160x
Stáhnout (PDF) Stáhnout (PDF)
Informační list 3
Informační list 4
infoblatt03_cz-1_160x infoblatt03_cz-2_160x infoblatt04_cz-1_160x infoblatt04_cz-2_160x
Stáhnout (PDF) Stáhnout (PDF)
Informační list 5
Infoblatt_5_cz_neu.indd Infoblatt_5_cz_neu.indd
Stáhnout (PDF)