Filtr

   

Publikace
Böckelmann J., Tremetsberger K., Šumberová K., Kohl G., Grausgruber H. & Bernhardt K.-G. 2020: Genetic variation in an ephemeral mudflat species: The role of the soil seed bank and dispersal in river and secondary anthropogenic habitats. Ecology and Evolution 10, 3620 - 3635
Burda J., Petřík P. & Sekerka P. 2020: Listnaté stromy - fotografický průvodce zámeckým parkem v Průhonicích. Botanika, 1 - 99
Dřevojan P., Novák P., Doležal J., Lustyk P., Peterka T. & Šumberová K. 2020: Komentované fytocenologické snímky z České republiky 4. Zprávy České botanické společnosti 55, 139 - 155
Ducháček M., Šumberová K., Marhold K., Šlenker M., Doležal J., Kúr P., Krahulec F., Velebil J. & Simons E. 2020: Cardamine occulta – nový záhadný plevelný druh řeřišnice na území České republiky. Zprávy České botanické společnosti 55, 1 - 26
Fajmonová Z., Hájková P. & Hájek M. 2020: Soil moisture and a legacy of prehistoric human activities have contributed to the extraordinary plant species diversity of grasslands in the White Carpathians. Preslia 92, 35 - 56
Hédl R. 2020: Galium rivale. Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 69, 35 - 35
Hédl R. 2020: Historická ekologie: dlouhodobé interakce přírody a člověka. VI. Historie se opakuje. Živa 68, 123 - 127
Hédl R. & Chudomelová M. 2020: Understanding the dynamics of forest understorey: Combination of monitoring and legacy data reveals patterns across temporal scales. Journal of Vegetation Science 31, 733 - 743
Hrivnák R., Slezák M., Blanár D., Širka P. & Šumberová K. 2020: Vegetation affinity of species Typha shuttleworthii in the western part of the Carpathians, with Typhetum shuttleworthii as a new association to Slovakia. Biodiversity Data Journal 8, 1 - 14
Chudomelová M. 2020: Kde se berou lesní byliny? Botanika 2020, 13 - 16
Chudomelová M. & Zelený D. 2020: Tracing the signs of local dispersal in the temperate forest understorey using spatially structured vegetation data. Journal of Vegetation Science 31, 84 - 94
Chytrý M., Hájek M., Kočí M., Pešout P., Roleček J., Sádlo J., Šumberová K., Sychra J., Boublík K., Douda J., Grulich V., Härtel H., Hédl R., Lustyk P., Navrátilová J., Novák P., Peterka T., Vydrová A. & Chobot K. 2020: Červený seznam biotopů České republiky. Příroda 41, 1 - 172
Chytrý M., Tichý L., Boublík K., Černý T., Douda J., Hájek M., Hájková P., Hédl R., Kočí M., Krahulec F., Kučera T., Landucci F., Láníková D., Lososová Z., Navrátilová J., Petřík P., Preislerová Z., Řezníčková M., Roleček J., Sádlo J., Šumberová K., Vítková M. & Zelený D. 2020: Czech Veg-ESy: Expert system for automatic classification of vegetation plots from the Czech Republic. Zenodo.org
Kaláb O., Šipoš J. & Kočárek P. 2020: Leaving uncut refuges during meadow harvesting increases the functional diversity of Orthoptera. Entomological Science 23, 95 - 104
Kolář J. 2020: Migrations or local interactions? Spheres of interaction in third-millennium BC Central Europe. Antiquity 94, 1168 - 1185
Landucci F., Šumberová K., Tichý L., Hennekens S., Aunina L., Biță-Nicolae C., Borsukevych L., Bobrov A., Čarni A., De Bie E., Golub V., Hrivnák R., Iemelianova S., Jandt U., Jansen F., Kącki Z., Lájer K., Papastergiadou E., Šilc U., Sinkevičienė Z., Stančić Z., Stepanovič J., Teteryuk B., Tzonev R., Venenzoni R., Zelnik I. & Chytrý M. 2020: Classification of the European marsh vegetation (Phragmito- Magnocaricetea) to the association level. Applied Vegetation Science 23, 297 - 316
Landuyt D., Maes S., Depauw L., Ampoorter E., Blondeel H., Perring M., Brūmelis G., Brunet J., Decocq G., van Ouden J., Härdtle W., Hédl R., Heinken T., Heinrichs S., Jaroszewicz B., Kirby K., Kopecký M., Máliš F., Wulf M. & Verheyen K. 2020: Drivers of aboveground understorey biomass and nutrient stocks in temperate deciduous forests. Journal of Ecology 108, 982 - 997
Maes S. L., Perring M. P., Depauw L., Bernhardt-Römermann M., Blondeel H., Brūmelis G., Brunet J., Decocq G., den Ouden J., Govaert S., Härdtle W., Hédl R., Heinken T., Heinrichs S., Hertzog L., Jaroszewicz B., Kirby K., Kopecký M., Landuyt D., Máliš F., Vanneste T., Wulf M. & Verheyen K. 2020: Plant functional trait response to environmental drivers across European temperate forest understorey communities. Plant Biology 22, 410 - 424
Novák P., Willner W., Zukal D., Kollár J., Roleček J., Świerkosz K., Ewald J., Wohlgemuth T., Csiky J., Onyshchenko V. & Chytrý M. 2020: Oak-hornbeam forests of central Europe: a formalized classification and syntaxonomic revision. Preslia 92, 1 - 34
Petřík P., Adámek M., Benda J., Elznicová J., Hederová L., Jiras P., Müllerová J., Novák P., Prošek J., Šulc V. & Zacharová J. 2020: Má krajina paměť? Živa 68, 258 - 260