Filtr

   

Publikace
Jankovská V. & Pokorný P. 2015: Native occurence of larch (Larix) in Central Europe: Overview of currently available fossil record. In: Sazelová S., Novák M. & Mizerová A. (eds.): Forgotten Times and Spaces: New perspectives in paleoanthropological, paleoethnological and archeological studies., 80 - 90
Janoušková M., Püschel D., Hujslová M., Slavíková R. & Jansa J. 2015: Quantification of arbuscular mycorrhizal fungal DNA in roots: how important is material preservation? Mycorrhiza 25, 205 - 214
Jarošík V., Kenis M., Honěk A., Skuhrovec J. & Pyšek P. 2015: Invasive insects differ from non-invasive in their thermal requirements. PLoS ONE 10, 1 - 11
Jílková V., Frouz J., Mudrák O. & Vohník M. 2015: Effects of nutrient-rich substrate and ectomycorrhizal symbiosis on spruce seedling biomass in abandoned nests of the wood ant (Formica polyctena): a laboratory experiment. Geoderma 259–260, 56 - 61
Johanidesová E., Fajmon K., Jongepierová I. & Prach K. 2015: Spontaneous colonization of restored dry grasslands by target species: restoration proceeds beyond sowing regional seed mixtures. Grass and Forage Science 70, 631 - 638
Jongepierová I., Prach K., Ševčíková M. 2015: Regionální směsi osiv a jejich problematika. In: Prach K., Hájek M., Jongepierová I., Krahulec F., Lencová K. & Řehounková K. (eds.) Management a obnova travinných ekosystémů, ČBS, Praha ; Zprávy České botanické společnosti: Materiály 50, 41 - 50
Jørgensen P. M. & Palice Z. 2015: Additions to the cyanolichens of the Andes. Herzogia 28, 285 - 287
Juráň, J. 2015: Jak lépe poznat svět řas a sinic? Botanika 3, 20 - 21
Juráň, J. 2015: Proč mít sbírku řas? Botanika 3, 18 - 19
Juráň J., Hauer T., Johansen J.R. & Krienitz L. 2015: Proposal to conserve the name Cyanospira G. Florenz. & al. (Cyanophyceae) against Cyanospira Chodat (Euglenophyceae). Taxon 64, 845 - 846
Kalwij J., Robertso, M. P. & van Rensburg B. J. 2015: Annual monitoring reveals rapid upward movement of exotic plants in a montane ecosystem. Biological Invasions 17, 3517 - 3529
Kaplan Z. 2015: Crepis setosa Haller f. Zprávy České botanické společnosti 50, 39 - 40
Kaplan Z. 2015: Distribution of Aira caryophyllea in the Czech Republic. Preslia 87, 427 - 427
Kaplan Z. 2015: Distribution of Aira praecox in the Czech Republic. Preslia 87, 428 - 428
Kaplan Z. 2015: Distribution of Cladium mariscus in the Czech Republic. Preslia 87, 452 - 452
Kaplan Z. 2015: Distribution of Sparganium angustifolium in the Czech Republic. Preslia 87, 478 - 478
Kaplan Z. 2015: Distribution of Sparganium emersum in the Czech Republic. Preslia 87, 481 - 481
Kaplan Z. 2015: Distribution of Sparganium erectum in the Czech Republic. Preslia 87, 481 - 481
Kaplan Z. 2015: Distribution of Sparganium erectum subsp. erectum in the Czech Republic. Preslia 87, 482 - 482
Kaplan Z. 2015: Distribution of Sparganium erectum subsp. microcarpum in the Czech Republic. Preslia 87, 482 - 482