Filtr

   

Publikace
Polme S., Opik M., Mora M., Zobel M., Kohout P., Oja J., Koljalg U. & Tedersoo L. 2016: Arbuscular mycorrhizal fungi associating with roots of Alnus and Rubus in Europe and the Middle East. Fungal Ecology 24, 27 - 34
Ponert J., Trávníček P., Vuong T. B., Rybková R. & Suda J. 2016: A New Species of Cleisostoma (Orchidaceae) from the Hon Ba Nature Reserve in Vietnam: A Multidisciplinary Assessment. PLoS ONE 11, 1 - 23
Popović S., Subakov Simić G., Korać A., Golić I. & Komárek J. 2016: Nephrococcus serbicus, a new coccoid cyanobacterial species from Božana Cave, Serbia. Phytotaxa 289, 135 - 146
Prach K. 2016: Sopka Mount St. Helens 35 let po výbuchu. Živa 64, 119 - 122
Prach K., Tichý L., Lencová K., Adámek M., Koutecký T., Sádlo J., Bartošová A., Novák J., Kovář P., Jírová A., Šmilauer P. & Řehounková K. 2016: Does succession run towards potential natural vegetation? An analysis across seres. Journal of Vegetation Science 27, 515 - 523
Prach K. & Tolvanen A. 2016: How can we restore biodiversity and ecosystem services in mining and industrial sites? Environmental Science and Pollution Research 23, 13587 - 13590
Prančl J. 2016: Distribution of Centunculus minimus in the Czech Republic. Preslia 88, 260 - 260
Prančl J. 2016: Distribution of Myriophyllum alterniflorum in the Czech Republic. Preslia 88, 289 - 289
Prančl J. 2016: Distribution of Myriophyllum spicatum in the Czech Republic. Preslia 88, 289 - 289
Prančl J. 2016: Distribution of Myriophyllum verticillatum in the Czech Republic. Preslia 88, 290 - 290
Prančl J. 2016: Distribution of Radiola linoides in the Czech Republic. Preslia 88, 293 - 293
Printzen C., Halda J. P., McCarthy J. W., Palice Z., Rodriguez-Flakus P., Thor G., Tønsberg T. & Vondrák J. 2016: Five new species of Biatora from four continents. Herzogia 29, 566 - 585
Prinzing A., Powrie L. W., Hennekens S. M., Bartish I. V. & Ozinga W. A. 2016: 'High-co-occurrence genera': weak but consistent relationships with global richness, niche partitioning, hybridization and decline. Global Ecology and Biogeography 25, 55 - 64
Přibyl P., Pilný J., Cepák V. & Kaštánek P. 2016: The role of light and nitrogen in growth and carotenoid accumulation in Scenedesmus sp. Algal Research 16, 69 - 75
Pushkareva E., Johansen R. J. & Elster J. 2016: A review of the ecology, ecophysiology and biodiversity of microalgae in Arctic soil crusts. Polar Biology 39, 2227 - 2240
Püschel D., Janoušková M., Hujslová M., Slavíková R., Gryndlerová H. & Jansa J. 2016: Plant-fungus competition for nitrogen erases mycorrhizal growth benefits of Andropogon gerardii under limited nitrogen supply. Ecology and Evolution 6, 4332 - 4346
Pyšek P. 2016: What determines the invasiveness of tree species in central Europe? In: Krumm F. & Vítková L. (eds), Introduced tree species in European forests: opportunities and challenges, European Forest Institute, Freiburg, 68 - 77
Pyšková K., Storch D., Horáček I., Kauzál O. & Pyšek P. 2016: Golden jackal (Canis aureus) in the Czech Republic: the first record of a live animal and its long-term persistence in the colonized habitat. ZooKeys 641, 151 - 163
Raabová L., Elster J. & Kováčik Ľ. 2016: Phototrophic microflora colonizing substrates of man-made origin in Billefjorden Region, Central Svalbard. Czech polar reports 6, 21 - 30
Raabová L., Elster J. & Kovářik L. 2016: Oxyfototrofné spoločenstvá hydroterestrických a vodných biotopov oblasti Petuniabukta, súostrovie Svalbard. Galamboš M., Džugasová V., Ševčovičová A., Bobovská A. (eds.): Študentská vedecká konferencia PriF UK 2016 Zborník recenzovaných príspevkov. Univerzita Komenského, Bratislava 2016, 574 - 578