Filtr

   

Publikace
Kirschnerová L. & Kirschner J. 2003: Změny v rozšíření Gentianella lutescens subsp. lutescens a subsp. carpatica v České republice. Zprávy České botanické společnosti 38, 205 - 216
Krahulcová A. 2003: Chromosome numbers in selected monocotyledons (Czech Republic, Hungary, and Slovakia. Preslia 75, 97 - 113
Liška J. 2003: Zajímavé lichenologické nálezy I. Bryonora 32, 24 - 24
Liška J. 2003: Česká a slovenská lichenologická bibliografie XVI. Bryonora 32, 36 - 37
Liška J. 2003: Lišejníky. Baset, Praha, 195 - 204
Liška J. 2003: Odpověď na každou otázku. Vesmír 82, 209 - 209
Mandak B, Pysek P, Lysak M, Suda J, Krahulcova A & Bimova K 2003: Variation in DNA-ploidy levels of Reynoutria taxa in the Czech Republic. Annals of Botany 92 (2), 265 - 272
Palice Z., Czarnota P., Kukwa M., Kocourková J., Berger F., Guttová A., Halda J., Peksa O., Uhlík P. & Svoboda D. 2003: Lišejníky zaznamenané během 9. jarního setkání bryologicko-lichenologické sekce konané v Hajnici V Zadním lese. Bryonora 32, 7 - 17
Pečinka A. & Dočkalová Z. 2003: Příspěvek ke květeně Cvilínského kopce u Krnova. Časpois slezského zemského muzea 1/52, 44 - 54
Pyšek A., Pyšek P. & Hájek M. 2003: Výskyt apofytů na skládkách v České republice. Zprávy České botanické společnosti 38/Materiály 19, 49 - 66
Réblová M. 2003: Utriascus, a new ascomycetous genus in the Sordariales. Mycologia 95, 128 - 133
Réblová M. & Seifert K.A. 2003: Six new species of Chaetosphaeria from tropical rain forests in Thailand and redescription of Chaetosphaeria hiugensis. Sydowia 55, 313 - 347
Soldán Z. & Liška J. 2003: Bryonora Index (No 1-30). Čes. bot. společ., 1 - 25
Soldán Z., Peksa O., Halda J., Loskotová E., Marková I. & Palice Z. 2003: Mechorosty a lišejníky zaznamenané během XV. bryologicko-lichenologických dnů ve Velemíně (CHKO České Středohoří). Bryonora 32, 3 - 7
2003: Genetic variation within the endangered species Aldrovanda vesiculosa (Droseraceae) as revealed by RAPD analysis.
2003: Metal-free cultivation of Glomus sp. BEG140 isolated from Mn-contaminated soil reduces tolerance to Mn. Mycorrhiza 13, 151 - 157
2003: Nuclear DNA amount in Macaronesian angiosperms.
2003: Proposal to conserve the name Inula verbascifolia (Willd.) Hausskn. against I. verbascifolia Poir. (Asteraceae) and with a conserved type.
2003: Sympatric occurrences of various cytotypes of Vaccinium sect. Oxycoccus (Ericaceae).
Drábková L., Kirschner J. & Vlček Č. 2002: Comparison of seven DNA extraction and amplification protocols in historical herbarium specimens of Juncaceae. 20/2, 161 - 175