Filtr

   

Publikace
Štěpánková J. 2004: 5. Antennaria Gaertner - kociánek. In: Slavík B., Štěpánková J. [eds.] & Štěpánek J. [red.], Květena ČR 7, Academia, Praha 7, 87 - 90
Štěpánková J. 2004: 50. Bidens L. - dvouzubec. In: Slavík B., Štěpánková J. [eds.] & Štěpánek J. [red.], Květena ČR 7, Academia, Praha 7, 336 - 345
Štěpánková J. 2004: 61. Carduus - bodlák. In: Slavík B., Štěpánková J. [eds.] & Štěpánek J. [red.], Květena ČR 7, Academia, Praha 7, 377 - 385
Uhlemann I., Kirschner J. &Štěpánek J. 2004: The genus Taraxacum (Asteraceae) in the Southern Hemisphere. I. The section Antarctica Handel-Mazzetti and notes on dandelions of Australasia. Folia Geobotanica 39, 205 - 220
Vondrák J. & Palice Z. 2004: Lichenologicky významná lokalita Zábrdská skála v prachatickém Předšumaví. Bryonora 33, 22 - 26
Zahradnický J., Mackovčin P. (eds.) & kol. 2004: Plzeňsko a Karlovarsko. In: Mackovčin P. a Sedláček M. (ed.) Chráněná území ČR, svazek XI. AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha
Albrecht J. 2003: Českobudějovicko. In: Mackovčin P. & Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek VIII. AOPK ČR a EkoCentrum Brno, 808 pp.AOPK ČR & EkoCentrum Brno, 593 - 594
Drábková L., Kirschner J., Seberg, O., Petersen, G. & Vlček Č. 2003: Phylogeny of the Juncaceae based on rbcL sequences, with special emphasis on Luzula DC. and Juncus L. 240, 133 - 147
Kaplan Z. 2003: Potamogeton × angustifolius (P. gramineus × P. lucens), Potamogeton × fluitans (P. lucens × P. natans). Muzeum a Současnost 18, 76 - 77
Kaplan Z. & Štěpánek J. 2003: Genetic variation within and between populations of Potamogeton pusillus agg. Plant Systematics and Evolution 239, 95 - 112
Kirschnerová L. & Kirschner J. 2003: Změny v rozšíření Gentianella lutescens subsp. lutescens a subsp. carpatica v České republice. Zprávy České botanické společnosti 38, 205 - 216
Krahulcová A. 2003: Chromosome numbers in selected monocotyledons (Czech Republic, Hungary, and Slovakia. Preslia 75, 97 - 113
Liška J. 2003: Zajímavé lichenologické nálezy I. Bryonora 32, 24 - 24
Liška J. 2003: Česká a slovenská lichenologická bibliografie XVI. Bryonora 32, 36 - 37
Liška J. 2003: Lišejníky. Baset, Praha, 195 - 204
Liška J. 2003: Odpověď na každou otázku. Vesmír 82, 209 - 209
Mandak B, Pysek P, Lysak M, Suda J, Krahulcova A & Bimova K 2003: Variation in DNA-ploidy levels of Reynoutria taxa in the Czech Republic. Annals of Botany 92 (2), 265 - 272
Palice Z., Czarnota P., Kukwa M., Kocourková J., Berger F., Guttová A., Halda J., Peksa O., Uhlík P. & Svoboda D. 2003: Lišejníky zaznamenané během 9. jarního setkání bryologicko-lichenologické sekce konané v Hajnici V Zadním lese. Bryonora 32, 7 - 17
Pečinka A. & Dočkalová Z. 2003: Příspěvek ke květeně Cvilínského kopce u Krnova. Časpois slezského zemského muzea 1/52, 44 - 54
Pyšek A., Pyšek P. & Hájek M. 2003: Výskyt apofytů na skládkách v České republice. Zprávy České botanické společnosti 38/Materiály 19, 49 - 66