Filtr

   

Publikace
Bělohlávková R. 2004: Zinnia L. - ostálka. In: Slavík B. et Štěpánková J. (eds.) Květena České republiky 7. Academia, Praha. 7, 320 - 322
Bielczyk U., Lackovičová A., Farkas E.E., Lökos L., Liška J., Breuss O. & Kondratyuk S.Ya. 2004: Checklist of lichens of the Western Carpathians. W.Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, 1 - 181
Bímová K., Mandák B. & Kašparová I. 2004: How does Reynoutria invasion fit the various theories of invasibility. Journal of Vegetation Science 15, 495 - 504
Drábková L., Kirchner J., Vlček C. & Pačes V. 2004: TrnL-trnF intergenic spacer and trnL intron define clades within Luzula and Juncus (Juncaceae). Journal of Molecular Evolution 59 (1), 1 - 10
Drábková L. & Kirschner J. 2004: Juncus uruguensis Griseb. - a member of section Juncotypus (Juncaceae, subg. Agathryon). Nordic Journal of Botany 22 (6), 687 - 691
Hradílek Z. & Liška J. 2004: Z Kameniček do minulosti – ohlédnutí za setkáním sekce. Bryonora 33, 45 - 46
Chrtek J. jun. 2004: Jestřábníky podrodu Hieracium v Krkonoších. Štursa J., Mazurski K.R., Palucki A. & Potocka J. (eds.): Geoekologické problémy Krkonoš, Opera Corcontica 41, 142 - 147
Chrtek J. jun. 2004: 11. Hieracium L. - jestřábník. In: Slavík B. & Štěpánková J. (eds.), Květena ČR 7, Academia, Praha, 540 - 701
Chrtek J. jun., Mráz P. & Severa M. 2004: Chromosome numbers in selected species of Hieracium s.str. (Hieracium subgen. Hieracium. Preslia 76, 119 - 139
Chrtek J., Tonková M., Plačková I., Mráz P. & Marhold K. 2004: The Hieracium nigrescens group in the Sudeten Mountains and the Western Carpathians. Thaiszia - J. Bot. 14, Suppl. 1, 5 - 6
Jarolímová V. 2004: Influence of toxic substrates of the abandoned sedimentation basins on chromosome apparatus of vascular plants. In: Kovář P. (ed) Natural Recovery of Human-Made Deposits in Lanscape (Biotic Interactions and Ore/Ash-Slag Artificial Ecosystems). Academia, Praha, 77 - 82
J. Kirschner, L. Rejdali M. & Drábková L. 2004: A new Juncus of the sect. Tenageia from Marocco. Preslia 76 (4), 371 - 376
Kaplan Z. 2004: Arnica L. – prha. In: Slavík B. et Štěpánková J. (eds), Květena České republiky, Academia, Praha 7, 310 - 313
Kaplan Z. 2004: Homogyne Cass. – podbělice. In: Slavík B. et Štěpánková J. (eds), Květena České republiky, Academia, Praha 7, 284 - 285
Kaplan Z. 2004: Telekia Baumg. – kolotočník. In: Slavík B. et Štěpánková J. (eds) Květena České republiky, Academia, Praha 7, 85 - 86
Kaplan Z. 2004: Tragopogon L. – kozí brada. In: Slavík B. et Štěpánková J. (eds), Květena České republiky, Academia, Praha 7, 733 - 743
Kaplan Z. 2004: Xeranthemum L. – suchokvět. In: Slavík B. et Štěpánková J. (eds), Květena České republiky, Academia, Praha 7, 361 - 362
Kaplan Z. & Fehrer J. 2004: Evidence for the hybrid origin of Potamogeton ×cooperi (Potamogetonaceae): traditional morphology-based taxonomy and molecular techniques in concert. Folia Geobotanica 39, 431 - 453
Kaplan Z. & Kirschner J. 2004: Crepis L. - škarda. In: Slavík B. et Štěpánková J.(eds) Květena České republiky, Academia, Praha 7, 509 - 536
Kaplan Z. & Kubát K. 2004: Arnoseris Gaertner – písečnatka. In: Slavík B. et Štěpánková J. (eds), Květena České republiky, Academia, Praha 7, 702 - 704