Filtr

   

Publikace
2001: A taxonomic study of the Vaccinium sect. Oxycoccus (Hill) W.D.J. Koch (Ericaceae) in the Czech Republic and adjacent territories.
2001: Mihulka, S. - Pyšek, P. Invasion history of Oenothera congeners in Europe: a comparative study of spreading rates in the last 200 years. Journal of Biogeography, 28, [-] 597-609 (2001).
2001: Teucrium, Inula, Taraxacum.
Réblová M. 2000: The genus Chaetosphaeria and its anamorphs. Studies in Mycology 45, 149 - 168
Réblová M. & Barr M.E. 2000: The genus Acanthostigma (Tubeufiaceae, Pleosporales). Sydowia 52, 258 - 285
Réblová M. & Gams W. 2000: Life-history of Ascomycetes: Two new species of Chaetosphaeria with Chloridium and Chloridium-Dictyochaeta anamorphs. Mycoscience 42, 129 - 138
Réblová M. & Winka K. 2000: Phylogeny of Chaetosphaeria and its anamorphs based on morphological and molecular data. Mycologia 92, 939 - 954
2000: Cheilanthes Swartz, Alcea L., Plantago L.
2000: Rod Oxycoccus (klikva) v Krkonoších – taxonomická revize, rozšíření a cenologie jednotlivých druhů a ploidních úrovní (předběžné výsledky).
Kirschner J., Novara L. J., Novikov V. S., Snogerup S. & Kaplan Z. 1999: Supraspecific division of the genus Juncus (Juncaceae). Folia Geobotanica 34, 377 - 390
Kirschner J., Kohlová J. & Souček J.: Metodika popisu živých sbírek v památkách zahradního umění pro zápis do centrální evidence sbírek.
Kirschner J., Kohlová J. & Souček J.: Metodika pro evidenci živých sbírek v památkách zahradního umění. Ministerstvo kultury ČR
Kirschner J., Kohlová J. & Souček J.: Metodika pro sledování a vyhodnocování procesu introdukce v památkách zahradního umění. Ministerstvo kultury ČR
Kirschner J. & Souček J.: Metodika záchrany a revitalizace introdukovaných dřevin v památkách zahradního umění. Ministerstvo kultury ČR