Filtr

   

Publikace
Štěpánková J. 2012: 1217. Salvia verticillata L. subsp. verticillata - šalvěj přeslenitá pravá. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 155 - 155
Štěpánková J. 2012: 1219. Jasione montana L. - pavinec chlumní. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 156 - 156
Štěpánková J., ed. 2012: Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany ASCR, Průhonice, 1 - 161
Vondrák J. 2012: [Recenze]: Biomonitoring, ecology, and systematics of lichens. [Bates, S. T.; Bungartz, F.; Lücking, R.; Herrera-Campos, M.; Zambrano, A.: Biomonitoring, ecology, and systematics of lichens.]. The Bryologist 115, 636 - 637
Vondrák J., Halici M. G., Kocakaya M. & Vondráková O. 2012: Teloschistaceae (lichenized Ascomycetes) in Turkey. 1. - some records from Turkey. Nova Hedvigia 94, 385 - 396
Vondrák J., Khodosovtsev A., Šoun J. & Vondráková O. 2012: Two new European species from the heterogeneous Caloplaca holocarpa group (Teloschistaceae). Lichenologist 44, 73 - 89
Vondrák J., Peksa O. & Vondráková O. 2012: Hosts or parasites? Non-specific lichenicolous growth of lichens in dry rock communities as an effective tool for lichenization of young mycobionts. Cibilyev et al. (eds.) Stepi Severnoj Jevrazii - Steppes of northern Eurasia: materialy VI Meždunarodnogo simpoziuma, 157 - 159
Vondrák J., Šoun J., Vondráková O., Fryday A. M., Khodosovtsev A. & Davydov E. 2012: Absence of anthraquinone pigments is paraphyletic and a phylogenetically unreliable character in the Teloschistaceae. Lichenologist 44, 401 - 418
Záveská Drábková L. 2012: Čárový kód života. Utopie či realita? Vesmír 91, 96 - 99
Callmander M. W., Schatz G. E. & Kaplan Z. 2011: Potamogeton L. In: Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar, Missouri Botanical Garden, St. Louis, U.S.A. and Missouri Botanical Garden, Madagascar Research and Conservation Program, Antananarivo, Madagascar
Doležal J. & Kaplan Z. 2011: Chimaphila umbellata (L.) Barton. Zprávy České botanické společnosti 46, 70 - 71
Gutermann W., Conti F., Király G., Kirschner J., Marhold K., Niketič M., Nikolič T., Petrova A., Tan K. & Wraber T. 2011: Proposal to conserve the name Convallaria latifolia Jacq. (Polygonatum latifolium) (Ruscaceae, Liliaceae s.l.) against C. latifolia Mill. Taxon 60, 595 - 596
Halda J. P., Bouda F., Fessová A., Kocourková J., Malíček J., Müller A., Peksa O., Svoboda D., Šoun J. & Vondrák J. 2011: Lichens recorded during the autimnal bryo-lichenological meeting in Železné hory Mts. (Czech Republic), September 2009. Bryonora 46, 40 - 51
Jabłońska A., Palice Z. & Kukwa M. 2011: Notes on sorediate Porpidia species with a rusty coloured thallus from the Czech Republic. Bryonora 47, 8 - 13
Joshi Y., Vondrák J., Vondráková O., Nguyen T. T. & Hur J.-S. 2011: Caloplaca allochroa (lichenized Ascomycetes), a new saxicolous lichen species from South Korea. Mycotaxon 117, 261 - 267
Kaplan Z. 2011: Moneses uniflora (L.) A. Gray. Zprávy České botanické společnosti 46, 128 - 128
Kaplan Z. & Fehrer J. 2011: Erroneous identities of Potamogeton hybrids corrected by molecular analysis of plants from type clones. Taxon 60, 758 - 766
Kaplan Z., Fehrer J. & Hellquist C. B. 2011: Potamogeton ×jacobsii (Potamogetonaceae) from New South Wales, Australia – the first Potamogeton hybrid from the Southern Hemisphere. Telopea 13, 245 - 256
Kaplan Z., Štech M., Grulich V., Leugnerová G. & Pivoňková L. 2011: Utricularia bremii Koell. Zprávy České botanické společnosti 46, 154 - 156
Kaplan Z. & Uotila P. 2011: Potamogeton × exilis (P. alpinus × P. natans), a new hybrid pondweed from Finland. Nordic Journal of Botany 29, 477 - 483