Filtr

   

Publikace
Krahulcová A., In: Marhold K. (ed.) & al. 2019: IAPT chromosome data 29/2 (print version). Taxon 68, 880 - 881
Launis A., Malíček J., Svensson M., Tsurykau A., Sérusiaux E. & Myllys L. 2019: Sharpening species boundaries in the Micarea prasina group, with a new circumscription of the type species M. prasina. Mycologia 111, 574 - 592
Lepší M., Lepší P., Koutecký P., Lučanová M., Koutecká E. & Kaplan Z. 2019: Stellaria ruderalis, a new species in the Stellaria media group from central Europe. Preslia 91, 391 - 420
Malíček J. 2019: Rostliny naší přírody štětcem Anny Skoumalové perem Lubomíra Hroudy. Botanika 2019, 26 - 26
Malíček J., Bouda F. & Syrovátková L. 2019: Lišejníky zaznamenané během bryologicko-lichenologických dnů na Broumovsku. Bryonora 63, 13 - 22
Malíček J., Man M. & Novotný P. 2019: DaLiBor – nejobsáhlejší databáze rozšíření mechorostů a lišejníků v ČR. Botanika 7, 7 - 9
Malíček J., Palice Z., Vondrák J., Kostovčík M., Lenzová V. & Hofmeister J. 2019: Lichens in old‑growth and managed mountain spruce forests in the Czech Republic: assessment of biodiversity, functional traits and bioindicators. Biodiversity and Conservation 28, 3497 - 3528
Mráz P., Zdvořák P., Hartmann M., Štefánek M. & Chrtek J. 2019: Can obligate apomixis and more stable reproductive assurance explain the distributional successes of asexual triploids in Hieracium alpinum (Asteraceae)? Plant Biology 21, 227 - 236
Němečková H., Krak K. & Chrtek jun. J. 2019: Complex pattern of ploidal nad genetic variation in Seseli libanotis (Apiaceae). Annales Botanici Fennici 56, 57 - 77
Palice Z. 2019: Česká a slovenská lichenologická bibliografie XXXI. Bryonora 63, 35 - 39
Palpurina S., Chytrý M., Hölzel N., Tichý L., Wagner V., Horsák M., Axmanová I., Hájek M., Hájková P., Freitag M., Lososová Z., Mathar W., Tzonev R., Danihelka J. & Dřevojan P. 2019: The type of nutrient limitation affects the plant species richness–productivity relationship: evidence from dry grasslands across Eurasia. Journal of Ecology 107, 1038 - 1050
Paukov A., Davydov E., Nordin A., Roux C., Senkardesler A., Sohrabi M., Vondrák J., Frolov I. V., Teptina A. Y. & Shiryaeva A. S. 2019: Three new species, new combinations and a key to known species of Lobothallia (Megasporaceae). Lichenologist 51, 301 - 322
Ravera S., Puglisi M., Vizzini A., Totti C., Arosio G., Benesperi R., Bianchi E., Boccardo F., Briozzo I., Dagnino D., De Giuseppe A. B., Dovana F., Di Nuzzo L., Fascetti S., Gheza G., Giordani P., Malíček J., Mariotti M. G., Mayrhofer H., Minuto L., Nascimbene J., Nimis P. L., Martellos S., Passalacqua N. G., Pittao E., Potenza G., Puntillo D., Rosati L., Sicoli G., Spitale D., Tomaselli V., Trabucco R., Turcato C., Vallese C. & Zardini M. 2019: Notulae to the Italian flora of algae, bryophytes, fungi and lichens: 8. Italian Botanist 8, 47 - 62
Rejlová L., Chrtek J., Trávníček P., Lučanová M., Vít P. & Urfus T. 2019: Polyploid evolution: The ultimate way to grasp the nettle. PLOS One 14, 1 - 24
Šmarda P., Knápek O., Březinová A., Horová L., Grulich V., Danihelka J., Veselý P., Šmerda J., Rotreklová O. & Bureš P. 2019: Genome sizes and genomic guanine+cytosine (GC) contents of the Czech vascular flora with new estimates for 1700 species. Preslia 91, 117 - 142
Šoun J., Malíček J. & Vondrák J. 2019: Zajímavé nálezy lišejníků v Brdech a na Rokycansku. Erica 26, 45 - 64
Untereiner W. A., Yue Q., Chen L., Li Y., Bills G. F., Štěpánek V. & Réblová M. 2019: Phialophora section Catenulatae disassembled: New genera, species, and combinations and a new family encompassing taxa with cleistothecial ascomata and phialidic asexual states. Mycologia 111, 998 - 1027
Vondrák J., Frolov I., Davydov E., Yakovchenko L., Malíček J., Svoboda S. & Kubásek J. 2019: The lichen family Teloschistaceae in the Altai-Sayan region (Central Asia). Phytotaxa 396, 1 - 66
Vondrák J. & Kubásek J. 2019: Epiphytic and epixylic lichens in forests of the Šumava mountains in the Czech Republic, abundance and frequency assessments. Biologia 74, 405 - 418
Vondrák J., Urbanavichus G., Palice Z., Malíček J., Urbanavichene I., Kubásek J. & Ellis C. 2019: The epiphytic lichen biota of Caucasian virgin forests: a comparator for European conservation. Biodiversity and Conservation 28, 3257 - 3276