Charakteristiky druhů jako determinanty vlastností společenstev a ekosystémových funkcí v bylinných společenstvech s manipulovaným druhovým složením

Název: Charakteristiky druhů jako determinanty vlastností společenstev a ekosystémových funkcí v bylinných společenstvech s manipulovaným druhovým složením
Řešitelé: Hadincová Věroslava (člen řešitelského kolektivu)
Krahulec František (člen řešitelského kolektivu)
Skálová Hana (člen řešitelského kolektivu)
Wildová Radka (člen řešitelského kolektivu)
Typ projektu: B - národní granty (GA ČR, GA AVČR)
Řešeno od: 2009
Řešeno do: 2012

Zpět na seznam