Původ a hybridizace allohexaploidního druhu Elytrigia intermedia (Poaceae, Triticeae)

Název: Původ a hybridizace allohexaploidního druhu Elytrigia intermedia (Poaceae, Triticeae)
Řešitelé: Mahelka Václav (řešitel)
Typ projektu: B - národní granty (GA ČR, GA AVČR)
Řešeno od: 2009
Řešeno do: 2011
Shrnutí: Pomocí jaderných (GBSSI single-copy gen, ITS nrDNA) a chloroplastových markerů zjistit genomovou konstituci druhu Elytrigia intermedia v rámci jeho původního areálu ve střední a zčásti v jihovýchodní Evropě a současně zjistit, zda mateřská linie druhu je jednotná napříč studovaným územím.

Zpět na seznam