Srovnávací ekologie tropických a temperátních rostlin v prostředí rovníkových páramo

Název: Srovnávací ekologie tropických a temperátních rostlin v prostředí rovníkových páramo
Řešitelé: Kučerová Andrea (spoluřešitel)
Macek Petr (spoluřešitel)
Typ projektu: B - národní granty (GA ČR, GA AVČR)
Řešeno od: 2007
Řešeno do: 2009
Shrnutí: Cílem tohoto projektu je overit hypotézu, že mezi rostlinami tropického a temperátního puvodu existují kvalitativní rozdíly v ekofyziologických adaptacích na nízké teploty a nedostatecné zásobování vodou, ve fenologii a v anatomické stavbe. Projekt navrhuje terénní a laboratorní studium adaptací vybraných druhu rostlin k prežívání mrazu a sucha, sledování casové posloupnosti fenologických fází a srovnávací studium jejich anatomie. Soucasne bude prováden dlouhodobý monitoring mikroklimatu, který poskytne podpurné údaje o ekologii vysokohorského prostredí páramo.

Zpět na seznam