Sledování vlivu procesů vyvolaných geoturismem na životní prostředí v Českém ráji s návrhem opatření k eliminaci negativních dopadů

Název: Sledování vlivu procesů vyvolaných geoturismem na životní prostředí v Českém ráji s návrhem opatření k eliminaci negativních dopadů
Řešitelé: Vítková Michaela (člen řeš. kolektivu)
Typ projektu: C - ostatní (Projekty výzkumu a vývoje ministerstev, smlouvy a dohody o cíleném výzkumu a spolupráci, apod.)
Řešeno od: 2008
Řešeno do: 2010

Zpět na seznam