Dendroklimatologie invazní Pinus strobus a autochtonní Pinus sylvestris v České republice

Název: Dendroklimatologie invazní Pinus strobus a autochtonní Pinus sylvestris v České republice
Řešitelé: Kyncl Tomáš (člen řešitelského kolektivu)
Tichý Tomáš (člen řešitelského kolektivu)
Typ projektu: B - národní granty (GA ČR, GA AVČR)
Řešeno od: 2003
Řešeno do: 2005
Shrnutí: Srovnání reakce Pinus strobus a Pinus sylvestris na klima v oblastech České republiky lišících se klimatickými podmínkami, invazivitou Pinus strobus a původem porostů Pinus sylvestris, použitím metod letokruhové analýzy.

Zpět na seznam