In vitro modely pro studium endokrinní disrupce – účinky tradičních a nových typů persistentních organických polutantů

Název: In vitro modely pro studium endokrinní disrupce – účinky tradičních a nových typů persistentních organických polutantů
Řešitelé: Hilscherová Klára (řešitel)
Typ projektu: B - národní granty (GA ČR, GA AVČR)
Shrnutí: Projekt si klade za cíl zavedení a validaci systému in vitro testů pro detekci potenciálu environmentálních kontaminantů negativně ovlivňovat endokrinní systém organismů (endokrinní disrupce). Zavedené testy umožní sledovat interakce xenobiotik s přirozenými regulačními procesy na úrovni receptorů (test vlivu xenobiotik na estrogenní, androgenní, glukokortikoidní receptor, test vlivu na signálování kyseliny retinové) a hodnocení ovlivnění mechanismů steroidogeneze (sledování produktů steroidogeneze). Modely umožní získání prioritních vědeckých informací o působení cizorodých látek a biotoxinů na endokrinní systém.

Zpět na seznam