Vliv rekreačního využití na stav a vývoj biotopů ve vybraných CHÚ

Název: Vliv rekreačního využití na stav a vývoj biotopů ve vybraných CHÚ
Řešitelé: Rauch Ota (člen řeš. kolektivu)
Typ projektu: C - ostatní (Projekty výzkumu a vývoje ministerstev, smlouvy a dohody o cíleném výzkumu a spolupráci, apod.)
Řešeno od: 2003
Řešeno do: 2007
Shrnutí: Studium struktury fytobentosu a hydrochemických poměrů horských tocích Šumavy,Krkonoš a Jeseníků ovlivněných rekreační aktivitou

Zpět na seznam