Monitoring horských rašelinišť Jizerských hor

Název: Monitoring horských rašelinišť Jizerských hor
Řešitelé: Hájek Michal (člen řeš. kolektivu)
Hájková Petra (člen řeš. kolektivu)
Rybníček Kamil (člen řeš. kolektivu)
Typ projektu: C - ostatní (Projekty výzkumu a vývoje ministerstev, smlouvy a dohody o cíleném výzkumu a spolupráci, apod.)
Řešeno od: 2005
Řešeno do: 2005
Shrnutí: Odběr vzorků vody, zápis fytocenologických snimků, srovnání s minulými roky.

Zpět na seznam