Ecology and palaeoecology of spring wetlands in the western part of Carpathians

Název: Ecology and palaeoecology of spring wetlands in the western part of Carpathians
Řešitelé: Hájek Michal (člen řešitelského kolektivu)
Hájková Petra (člen řešitelského kolektivu)
Typ projektu: B - národní granty (GA ČR, GA AVČR)
Řešeno od: 2002
Řešeno do: 2004
Shrnutí: Ekologie prameništních slatinišť v Karpatech.

Zpět na seznam