Dynamika šíření dřevin ve středoevropské krajině

Název: Dynamika šíření dřevin ve středoevropské krajině
Řešitelé: Kyncl Tomáš (spoluřešitel)
Typ projektu: B - národní granty (GA ČR, GA AVČR)
Řešeno od: 2006
Řešeno do: 2008

Zpět na seznam