Strategie pro přezimování Microcystis sp. - má microcystin signální funkci?

Název: Strategie pro přezimování Microcystis sp. - má microcystin signální funkci?
Řešitelé: Gregor Jakub (člen řešitelského kolektivu)
Typ projektu: B - národní granty (GA ČR, GA AVČR)
Řešeno od: 2003
Řešeno do: 2005

Zpět na seznam