Srovnávací ekologie generativního rozmnožování zavlečených rostlin

Název: Srovnávací ekologie generativního rozmnožování zavlečených rostlin
Řešitelé: Fehrer Judith (člen řešitelského kolektivu)
Chrtek Jindřich (člen řešitelského kolektivu)
Klimešová Jitka (člen řešitelského kolektivu)
Krahulec František (člen řešitelského kolektivu)
Pergl Jan (člen řešitelského kolektivu)
Perglová Irena (člen řešitelského kolektivu)
Pyšek Petr (člen řešitelského kolektivu)
Suda Jan (člen řešitelského kolektivu)
Zákravský Petr (člen řešitelského kolektivu)
Typ projektu: B - národní granty (GA ČR, GA AVČR)
Řešeno od: 2005
Řešeno do: 2007
Shrnutí: Cílem projektu je získat podrobné informace o reprodukčních charakteristikách co největšího počtu naturalizovaných neofytů české flóry. Získané charakteristiky spolu se znalostí chování studovaných druhů v české krajině a historií invaze budou po statistickém zpracování využity jako prediktory invazního chování. Přístup projektu přispěje k překonání mezery mezi srovnávacími studiemi zavlečených flór a detailními populačně ekologickými studiemi jednotlivých druhů.

Zpět na seznam