Ekotoxikologie persistentních organických polutantů životního prostředí

Název: Ekotoxikologie persistentních organických polutantů životního prostředí
Řešitelé: Maršálek Blahoslav (řešitel)
Typ projektu: B - národní granty (GA ČR, GA AVČR)
Řešeno od: 2003
Řešeno do: 2005

Zpět na seznam