Arbuskulárně mykorhizní houby v konvenčně obdělávaných půdách: trosečníci, pomocníci nebo příživníci?

Název: Arbuskulárně mykorhizní houby v konvenčně obdělávaných půdách: trosečníci, pomocníci nebo příživníci?
Řešitelé: Blažková (Voříšková) Alena (člen řešitelského kolektivu)
Buil Maldonado Paula Alejandra (člen řešitelského kolektivu)
Janoušková Martina (řešitel)
Püschel David (člen řešitelského kolektivu)
Sudová Radka (člen řešitelského kolektivu)
Typ projektu: B - národní granty (GA ČR, GA AVČR)
Řešeno od: 2019
Řešeno do: 2021

Zpět na seznam