Aplikace znalostí o dlouhodobém vývoji lesa v lesnické praxi

Název: Aplikace znalostí o dlouhodobém vývoji lesa v lesnické praxi
Řešitelé: Vild Ondřej (řešitel)
Typ projektu: B - národní granty (GA ČR, GA AVČR)
Řešeno od: 2019
Řešeno do: 2021

Zpět na seznam