Invaze vs. expanze - záhadný původ široce rozšířeného druhu Urtica dioica (Urticaceae)

Název: Invaze vs. expanze - záhadný původ široce rozšířeného druhu Urtica dioica (Urticaceae)
Řešitelé: Hořčicová (roz. Svobodová) Šárka (člen řešitelského kolektivu)
Chrtek Jindřich (řešitel)
Rejlová Ludmila (člen řešitelského kolektivu)
Trávníček Pavel (člen řešitelského kolektivu)
Urfus Tomáš (člen řešitelského kolektivu)
Vít Petr (člen řešitelského kolektivu)
Typ projektu: B - národní granty (GA ČR, GA AVČR)
Řešeno od: 2017
Řešeno do: 2019
Shrnutí: Cílem projektu je objasnit evoluční trendy v okruhu Urtica dioica, významné složce synantropní flóry, zejména vztahy mezi diploidními a zčásti reliktními taxony a původ (původní nebo zavlečený do Evropy) a evoluční historii mimořádně úspěšného tetraploida(ů).

Zpět na seznam