Systematika a mikroevoluce v čeledi Asteraceae: Klíčem je reprodukční systém a rozsah sexuality

Název: Systematika a mikroevoluce v čeledi Asteraceae: Klíčem je reprodukční systém a rozsah sexuality
Řešitelé: Kirschner Jan (člen řeš. kolektivu)
Štěpánek Jan (člen řeš. kolektivu)
Zeisek Vojtěch (člen řeš. kolektivu)
Typ projektu: C - ostatní (Projekty výzkumu a vývoje ministerstev, smlouvy a dohody o cíleném výzkumu a spolupráci, apod.)
Řešeno od: 2010
Řešeno do: 2012
Shrnutí: Určení reprodukčních systému, fylogenetika a populační genetika vybraných čínských zástupců Asteraceae.

Zpět na seznam