Biotické ohrožení památek zahradního umění: řasy, sinice a invazní rostliny

Název: Biotické ohrožení památek zahradního umění: řasy, sinice a invazní rostliny
Řešitelé: Kohout Petr (člen řeš. kolektivu)
Man Matěj (člen řeš. kolektivu)
Maršálek Blahoslav (člen řeš. kolektivu)
Maršálková Eliška (člen řeš. kolektivu)
Pejchal Miloš (člen řeš. kolektivu)
Pergl Jan (vedoucí – hlavní řešitel)
Perglová Irena (člen řeš. kolektivu)
Petružálková Markéta (člen řeš. kolektivu)
Petřík Petr (člen řeš. kolektivu)
Pyšek Michal (člen řeš. kolektivu)
Pyšek Petr (člen řeš. kolektivu)
Rozehnalová Tereza (člen řeš. kolektivu)
Sádlo Jiří (člen řeš. kolektivu)
Štefl Lukáš (vedoucí – hlavní řešitel)
Švábová Markéta (člen řeš. kolektivu)
Vojík Martin (člen řeš. kolektivu)
Vosátka Miroslav (člen řeš. kolektivu)
Zezulka Štěpán (člen řeš. kolektivu)
Typ projektu: C - ostatní (Projekty výzkumu a vývoje ministerstev, smlouvy a dohody o cíleném výzkumu a spolupráci, apod.)
Řešeno od: 2016
Řešeno do: 2020
Shrnutí: Předložený projekt je zaměřen primárně na vyhlášený globální cíl programu NAKI přispět k racionálnímu využití veřejných prostředků k vytvoření nástrojů pro ochranu, zhodnocení a prezentaci objektů památek zahradního umění a kulturní krajiny zejména s primárním naplňováním Globálního cíle č. 2. Projekt je zaměřen na vytvoření funkčních metod, zařízení a přístupů, které mohou výrazným způsobem omezit existující negativní biotické faktory, které ohrožují památky zahradního umění. Těmito negativními vlivy jsou zejména invazní druhy rostlin, patogeny jimi zavlékané a mikroorganismy zhoršující kvalitu vody a degradující fasády.

Zpět na seznam