Dynamika repetitivních sekvencí v raných stadiích evoluce apomiktických rostlin

Název: Dynamika repetitivních sekvencí v raných stadiích evoluce apomiktických rostlin
Řešitelé: Belyayev Alexander (člen řešitelského kolektivu)
Fehrer Judith (řešitel)
Chrtek Jindřich (člen řešitelského kolektivu)
Jandová Michaela (člen řešitelského kolektivu)
Josefiová Jiřina (člen řešitelského kolektivu)
Mráz Patrik (spoluřešitel)
Paštová Ladislava (člen řešitelského kolektivu)
Pinc Jan (člen řešitelského kolektivu)
Zagorski (Greguraš) Danijela (člen řešitelského kolektivu)
Typ projektu: B - národní granty (GA ČR, GA AVČR)
Řešeno od: 2017
Řešeno do: 2019
Shrnutí: Using sexual/apomictic Hieracium species and their natural/artificial hybrids as a model with a combination of NGS, cytogenetics, flow cytometry and embryology, we investigate changes in the repeatome following hybridization and how these may have replaced the sexual by the apomictic pathway.

Zpět na seznam