Centrum analýzy a syntézy rostlinné diverzity (PLADIAS)

Název: Centrum analýzy a syntézy rostlinné diverzity (PLADIAS)
Řešitelé: Bartušková Alena (člen řešitelského kolektivu)
Brůna Josef (člen řešitelského kolektivu)
Čuda Jan (člen řešitelského kolektivu)
Hejda Martin (člen řešitelského kolektivu)
Herben Tomáš (člen řešitelského kolektivu)
Hroudová Zdenka (člen řešitelského kolektivu)
Chrtek Jindřich (člen řešitelského kolektivu)
Kaplan Zdeněk (člen řešitelského kolektivu)
Kirschner Jan (člen řešitelského kolektivu)
Klimešová Jitka (člen řešitelského kolektivu)
Krahulec František (člen řešitelského kolektivu)
Moravcová Lenka (člen řešitelského kolektivu)
Pergl Jan (člen řešitelského kolektivu)
Perglová Irena (člen řešitelského kolektivu)
Petřík Petr (člen řešitelského kolektivu)
Prančl Jan (člen řešitelského kolektivu)
Pyšek Petr (spoluřešitel)
Rumlerová (roz. Marková) Zuzana (člen řešitelského kolektivu)
Sádlo Jiří (člen řešitelského kolektivu)
Schnablová Renáta (člen řešitelského kolektivu)
Suda Jan (člen řešitelského kolektivu)
Štajerová Kateřina (člen řešitelského kolektivu)
Štěpánek Jan (člen řešitelského kolektivu)
Štěpánková Jitka (člen řešitelského kolektivu)
Šumberová Kateřina (člen řešitelského kolektivu)
Vítková Michaela (člen řešitelského kolektivu)
Wild Jan (člen řešitelského kolektivu)
Typ projektu: B - národní granty (GA ČR, GA AVČR)
Řešeno od: 2014
Řešeno do: 2018
Shrnutí: Střední Evropa patří z celosvětového hlediska k územím s nejlepšími botanickými daty, což z ní činí ideální modelové území pro výzkum vývoje temperátní rostlinné diverzity. Mnohé aspekty této diverzity jsou však dosud nedostatečně probádány, zejména kvůli omezenému propojení různých zdrojů informací. Centrum excelence PLADIAS je celosvětově unikátní projekt, který poprvé propojí všechna dostupná data o flóře a vegetaci státního území do jediné databáze s využitím ekoinformatických přístupů. Data o diverzitě české flóry a vegetace budou rozsáhle aktualizována, propojena s mezinárodními databázemi a zpřístupněna širší odborné i laické veřejnosti prostřednictvím online portálu. Mnohovrstevná propojení mezi různými dosud izolovanými informačními zdroji otevřou nové cesty k řešení základních otázek ekologie společenstev a makroekologie, které budou zkoumány týmem PLADIAS, zejména kompromisy v životních strategiích regionálních flór, zákonitosti vzniku společenstev z dostupné druhové zásoby a příčiny rostlinných invazí.

Zpět na seznam