Role genetických a epigenetických změn a variability znaků v adaptaci klonální rostliny ke změně klimatu

Název: Role genetických a epigenetických změn a variability znaků v adaptaci klonální rostliny ke změně klimatu
Řešitelé: Hadincová Věroslava (člen řešitelského kolektivu)
Knappová Jana (člen řešitelského kolektivu)
Latzel Vít (člen řešitelského kolektivu)
Münzbergová Zuzana (řešitel)
Skálová Hana (člen řešitelského kolektivu)
Šurinová Mária (člen řešitelského kolektivu)
Vlasáková Blanka (člen řešitelského kolektivu)
Typ projektu: B - národní granty (GA ČR, GA AVČR)
Řešeno od: 2015
Řešeno do: 2017
Shrnutí: Odhalení mechanismů adaptace rostlin ke změně klimatu s využitím dat o genetické a epigenetické variabilitě a morfologických a fyziologických vlastnostech jedinců pocházejících z populací modelového klonálního druhu podél nezávislých gradientů teploty a srážek.

Zpět na seznam