Cizorodý genetický materiál v genomu Elymus repens a ostatních Triticeae: jeho charakteristika, původ a evoluční význam.

Název: Cizorodý genetický materiál v genomu Elymus repens a ostatních Triticeae: jeho charakteristika, původ a evoluční význam.
Řešitelé: Bambasová Veronika
Fehrer Judith (člen řešitelského kolektivu)
Krak Karol (člen řešitelského kolektivu)
Mahelka Václav (řešitel)
Typ projektu: B - národní granty (GA ČR, GA AVČR)
Řešeno od: 2013
Řešeno do: 2016
Shrnutí: Cílem projektu je zjistit prítomnost, charakter, puvod, a evolucní význam cizorodého genetického materiálu u druhu Elymus repens (Poaceae-Triticeae) a ostatních zástupcu Triticeae za použití ruzných molekulárních a cytogenetických technik (GISH, FISH, sekvenování nové generace, Real-Time PCR).

Zpět na seznam