Dynamika společenstev mykorhizních hub jako adaptace rostliny na podmínky prostředí

Název: Dynamika společenstev mykorhizních hub jako adaptace rostliny na podmínky prostředí
Řešitelé: Blažková (Voříšková) Alena (člen řešitelského kolektivu)
Janoušková Martina (člen řešitelského kolektivu)
Krüger Manuela (člen řešitelského kolektivu)
Opičková Miroslava (člen řešitelského kolektivu)
Vosátka Miroslav (řešitel)
Typ projektu: B - národní granty (GA ČR, GA AVČR)
Řešeno od: 2015
Řešeno do: 2017
Shrnutí: Společenstva arbuskulárně mykorhizních (AM) hub jsou důležitou složkou suchozemských ekosystémů, avšak význam jejich struktury pro funkci mykorhizní symbiózy zůstává nejasný. Hlavním cílem projektu je zjistit, zda a jak relativní četnost jednotlivých druhů AM hub ve společenstvu přispívá k adaptaci rostlin na podmínky prostředí. Pracuje se s modelovým experimentálním systémem jedné rostliny a syntetického společenstva AM hub a kultivací v různých podmínkách. Dynamika vznikajícího společenstva AM hub je sledována pomocí kvantifikace DNA jednotlivých druhů AM hub, účinnost symbiózy je měřena jako růstová odpověď rostliny na mykorhizu, analýzou příjmu fosforu rostlinou a toků uhlíku v systému. Studie navíc zahrnuje sledování vlivu koexistence AM hub na symbiotickou účinnost jednotlivých druhů.

Zpět na seznam