Kalcitolerance rašeliníků, její fyziologické a genetické pozadí a konsekvence v ekologii rašelinišť

Název: Kalcitolerance rašeliníků, její fyziologické a genetické pozadí a konsekvence v ekologii rašelinišť
Řešitelé: Hájek Michal (člen řešitelského kolektivu)
Hájek Tomáš (řešitel)
Typ projektu: B - národní granty (GA ČR, GA AVČR)
Řešeno od: 2010
Řešeno do: 2014
Shrnutí: Projekt si klade za cíl skloubit různé metodické přístupy (analýzy velkých datových souborů, fyziologický přístup, transplantační experimenty a metody molekulární ekologie) za účelem pochopení jevu kalcitolerance rašeliníků (včetně nik a ekotypů), mající klíčový význam pro diverzitu rašelinišť.

Zpět na seznam