Sběr odborných podkladů pro aktualizaci Záchranného programu pro hořeček mnohotvarý český (Gentianella praecox subsp. bohemica)

Název: Sběr odborných podkladů pro aktualizaci Záchranného programu pro hořeček mnohotvarý český (Gentianella praecox subsp. bohemica)
Řešitelé: Dostálek Tomáš (člen řeš. kolektivu)
Husáková Iveta (člen řeš. kolektivu)
Münzbergová Zuzana (vedoucí – hlavní řešitel)
Pánková Hana (člen řeš. kolektivu)
Šurinová Mária (člen řeš. kolektivu)
Typ projektu: C - ostatní (Projekty výzkumu a vývoje ministerstev, smlouvy a dohody o cíleném výzkumu a spolupráci, apod.)
Řešeno od: 2015
Řešeno do: 2016
Shrnutí: Sběr odborných podkladů pro aktualizaci Záchranného programu pro hořeček mnohotvarý český (Gentianella praecox subsp. bohemica).

Zpět na seznam