Polyfazické hodnocení (morfologie a fylogenese) druhového složení sinic pobřežních tropických jezer ve středním Peru; vztah k eutrofizaci.

Název: Polyfazické hodnocení (morfologie a fylogenese) druhového složení sinic pobřežních tropických jezer ve středním Peru; vztah k eutrofizaci.
Řešitelé: Hauer Tomáš (vedoucí – hlavní řešitel)
Komárek Jiří (vedoucí – hlavní řešitel)
Komárková Jaroslava (vedoucí – hlavní řešitel)
Mareš Jan (vedoucí – hlavní řešitel)
Typ projektu: D - menší mezinárodní projekty a dvoustranné dohody
Řešeno od: 2013
Řešeno do: 2014
Shrnutí: Sběr materiálu ve vybraných lokalitách podle výběru peruánských odborníků, izolace kmenů a jejich ekologické a taxonomické vyhodnocení pomocí moderních zásad klasifikace.

Zpět na seznam