Postglaciální kolonizace druhů Alnus glutinosa a Alnus incana: analýza DNA a fosilních záznamů

Název: Postglaciální kolonizace druhů Alnus glutinosa a Alnus incana: analýza DNA a fosilních záznamů
Řešitelé: Flégrová Monika (spoluřešitel)
Hadincová Martina (spoluřešitel)
Hadincová Věroslava (spoluřešitel)
Havrdová (Drašnarová) Alena (spoluřešitel)
Krak Karol (spoluřešitel)
Mandák Bohumil (spoluřešitel)
Zákravský Petr (spoluřešitel)
Typ projektu: B - národní granty (GA ČR, GA AVČR)
Řešeno od: 2011
Řešeno do: 2014
Shrnutí: V tomto projektu se budeme věnovat postglaciální migraci druhů Alnus incana a A. glutinosa, které nejsou rozlišitelné na základě pylových analýz a analýz makrozbytků. Proto plánujeme rekonstruovat jejich postglaciální kolonizaci Evropy pomocí molekulárních markerů. Jako molekulární marker se chystáme použít chloroplastovou DNA a mikrosatelity, které nám poskytnou doplňující se informace na různých časoprostorových škálách a umožní určit hlavní refugia a směry kolonizace Evropy těmito dřevinami od poslední doby ledové.

Zpět na seznam