Význam disturbancí pro dynamiku temperátních horských smrkových lesů - krajinný simulační model Šumavy

Název: Význam disturbancí pro dynamiku temperátních horských smrkových lesů - krajinný simulační model Šumavy
Řešitelé: Brůna Josef (člen řešitelského kolektivu)
Kačmar Martin (člen řešitelského kolektivu)
Macek Martin (člen řešitelského kolektivu)
Wild Jan (člen řešitelského kolektivu)
Typ projektu: B - národní granty (GA ČR, GA AVČR)
Řešeno od: 2010
Řešeno do: 2014
Shrnutí: V navrhovaném projektu se budeme snažit zodpovědět otázku, zda jsou velkoplošné disturbace přirozenou součástí dynamiky temperátních horských smrkových lesů s pomocí prostorově explicitního karjinného modelu. Základem bude krajinný model lesa doplněný o vstupy ze tří dalších modulů, a to modelu rozdělelní rychlostí větru, modelu dynamiky podkorního hmyzu a vyhodnocení stanovištních podmínek. Jako modelové území byla vybrána oblast Šumavy. Model bude predikovat prostorovou a časovou dynamiku silných větrů a gradací podkorního hmyzu a jejich vliv na strukturu a dynamiku lesa na krajinné úrovni při různých menagementových scénářích.

Zpět na seznam