Důsledky opylování šváby na reprodukční úspěch druhu

Název: Důsledky opylování šváby na reprodukční úspěch druhu
Řešitelé: Vlasáková Blanka (řešitel)
Typ projektu: B - národní granty (GA ČR, GA AVČR)
Řešeno od: 2012
Řešeno do: 2014
Shrnutí: Cílem projektu je zjistit, zda může opylování šváby podpořit evoluci znaků květů, které jsou ve vztahu k fyziologii a ekologii švábů. Dále se ptám, jaké důsledky má opylování šváby na reprodukční úspěch rostliny a zda ve vztahu šváb-rostlina existuje časoprostorová variabilita

Zpět na seznam