Centrum pro bioindikaci a revitalizaci

Název: Centrum pro bioindikaci a revitalizaci
Řešitelé: Albrechtová Jana (člen řeš. kolektivu)
Bambasová Veronika (člen řeš. kolektivu)
Doubková Pavla (člen řeš. kolektivu)
Dušková Kateřina (člen řeš. kolektivu)
Chroustová Veronika (člen řeš. kolektivu)
Kohout Petr (člen řeš. kolektivu)
Kolaříková (roz. Sýkorová) Zuzana (člen řeš. kolektivu)
Mrnka Libor (člen řeš. kolektivu)
Opičková Miroslava (člen řeš. kolektivu)
Püschel David (člen řeš. kolektivu)
Rydlová Jana (člen řeš. kolektivu)
Slavíková Renáta (člen řeš. kolektivu)
Sudová Radka (člen řeš. kolektivu)
Vosátka Miroslav (člen řeš. kolektivu)
Zvolenská Soňa (člen řeš. kolektivu)
Typ projektu: C - ostatní (Projekty výzkumu a vývoje ministerstev, smlouvy a dohody o cíleném výzkumu a spolupráci, apod.)
Řešeno od: 2005
Řešeno do: 2011
Shrnutí: Předmětem činnosti projektu je cílený výzkum využití sinic, řas a symbiotických půdních mikroorganismů (bakterií a hub) pro bioindikace a revitalizace toxických antropogenních substrátů a vodních zdrojů. Cílovými výstupy jsou metodiky pro predikci toxicity sinic v pitné vodě a vodních zdrojích, technologie produkce bioplynu z biomasy řas, využití biomasy řas pro farmacii a biotechnologie mikrobiálních inokulací pro efektivnější rekultivace hnědouhelných výsypek a odkališť elektrárenského popílku.

Zpět na seznam