Vyhodnocení výsledků testování vlivu řízeného managementu na stav litorálních porostů na poloostrově Lůsy (NPR Velký a Malý Tisý)

Název: Vyhodnocení výsledků testování vlivu řízeného managementu na stav litorálních porostů na poloostrově Lůsy (NPR Velký a Malý Tisý)
Řešitelé: Hroudová Zdenka (vedoucí – hlavní řešitel)
Zákravský Petr (vedoucí – hlavní řešitel)
Typ projektu: C - ostatní (Projekty výzkumu a vývoje ministerstev, smlouvy a dohody o cíleném výzkumu a spolupráci, apod.)
Řešeno od: 2010
Řešeno do: 2010
Shrnutí: V řízeném manegementu byl testován vliv rybí obsádky a výšky vodní hladiny na stav litorálních rákosin na rybníce Velký Tisý. Byly zhodnoceny změny vegetace za období 2007-2010 v závislosti na kolísání vodní hladiny a postupně snižované rybí obsádce. Celkem byl zhodnocen monitoring za období 1998-2010. Výsledky potvrdily pozitivní vliv pravidelného snižování vodní hladiny a negativní vliv vysoké rybí obsádky na stav rákosin a celsovou diverzitu rostlin.

Zpět na seznam