Sbírka vodních a mokřadních rostlin

Sbírka vodních a mokřadních rostlin Botanického ústavu vznikala postupně od roku 1976 a sloužila převážně k vědeckým účelům. Dnes má charakter malé specializované botanické zahrady a je otevřena studentům i široké veřejnosti.

K hlavním činnostem Sbírky patří udržování kultur ohrožených rostlin původem především z Třeboňska, spolupráce s orgány ochrany přírody a botanickými zahradami v České republice i v zahraničí. Dále Sbírka poskytuje rostliny k výzkumným účelům a podílí se na environmentální výchově.

Venkovní expozice zahrnuje více než 500 druhů vodních a mokřadních rostlin. Většina z nich pochází ze střední Evropy. Ve Sbírce pečujeme o běžné rostliny našich řek, potoků, rybníků i jejich okolí, ale především o rostliny velmi vzácné a dokonce i takové, které z naší přírody už definitivně vymizely.

Rostliny zde vystavené jsou různých velikostí i forem. Podívat se můžete na jen několik milimetrů dlouhé lístky nejmenší kvetoucí rostlinky na světě – drobničky bezkořenné, i druhy rákosin dorůstající výšky více než dvou metrů. Najdete zde druhy zcela ponořené ve vodě, vzplývající na hladině, bezkořenné i kořenující v substrátu. Pěstujeme všechny naše přírodní lekníny a stulíky, i všechny v České republice rostoucí masožravé rostliny. Dále u nás můžete poznat léčivé a jedovaté rostliny, jako jsou vachta, ďáblík, puškvorec nebo vlochyně.

Část venkovní expozice je uspořádaná „biotopově“. V jednotlivých částech jsou rostliny pěstovány v podobných seskupeních, jako rostou v přírodě. K hlavním biotopům patří společenstva živinami bohatých i chudých tůní, rašelinišť, obnažených rybničních den, rašelinných luk, slanisek a ledovcových jezer.

Veřejně přístupnou část expozice doplňuje několik mokřadních druhů pocházejících z tropů a subtropů. K nim patří například azola, nepukalka, lotos a papyrus. Od roku 2016 je v letní sezóně ve skleníku otevřena expozice vybraných vodních a masožravých rostlin v akváriích. Ta je uspořádána podle biogeografických oblastí. Lze si zde také prohlédnout nejrůznější typy přizpůsobení rostlin životu ve vodě, nebo pozorovat mechanismy lapání kořisti masožravými rostlinami.

Zveme Vás k návštěvě!

panel_dukelska_zeleny2_160929