Přednášky a semináře

Přednášky a semináře

Přednášky a semináře Botanického ústavu AV ČR v Průhonicích

2019

27. 2. 2019, 9:00, Rytířský sál průhonického zámku
Progress in the use of UAS Techniques for Environmental Monitoring

21. 2. 2019, 10:00, Rytířský sál průhonického zámku
Dr. Harmony J. Dalgeish: Herbivory and functional traits affect the demography of Asclepias syriaca
Autorka hostuje v rámci Fulbrightova stipendia v Botanickém ústavu AV ČR, na Oddělení funkční ekologie v Třeboni.

2017

7. 4. 2017, 9:30, Rytířský sál průhonického zámku
Tomasz Książczyk (Institute of Plant Genetics of the Polish Academy of Sciences): Genome-dependent chromosome dynamics in plants of the Festuca-Lolium complex

2016

4. 5. 2016, 10:00, Rytířský sál průhonického zámku
Mari Moora: Shedding light on fungal symbionts: do host plant light preferences influence root inhabiting AM fungal communities?
Martin Zobel: Linking traits, flora and communities – from arctic vegetation to mycorrhiza.

2. 5. 2016, 10:30, Rytířský sál průhonického zámku
Sergio Rasmann: Elevation gradients drives the evolution of plant defence strategies against herbivores.

13. 4. 2016, 10:30,  Zasedací místnost na Chotobuzi, Průhonice
Bojana Stojanova: Host race evolution in parasitic weeds: a study of gentypic and phenotypic differentiation of Phelipanche ramosa

 

Přednášky a semináře Botanického ústavu AV ČR v Brně

Přednášky a semináře Botanického ústavu AV ČR v Třeboni

Přednášky a semináře katedry botaniky PřF UK

Přednášky a semináře katedry experimentální biologie rostlin PřF UK

Přednáškový cyklus České botanické společnosti

Kalendář seminářů Oddělení populační ekologie