Stanoviska

Stanoviska Botanického ústavu AV ČR, v. v. i., k věcem veřejným

2017

3. února 2017
Botanický ústav AV ČR se připojil ke Stanovisku vědců k novele zákonu 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
Botanický ústav Akademie věd ČR, v. v. i., se připojil k výzvě „Stanovisko vědců k novele zákonu 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny“. Vědci ve stanovisku vyzývají poslance, aby podpořili původní konsensuální znění vládní novely respektující vědecké poznatky a zamítli senátní pozměňovací návrh, který by Českou republiku vrátil o několik desetiletí zpět a umožnil prakticky zničit naše národní parky. Celý text  výzvy zde.

Starší stanoviska

Stanovisko Botanického ústavu AV ČR k asanačním zásahům v Národním parku Šumava z r. 2011
Vyjádření k asanačním zásahům v 1. zóně č. 58 – Prameny Vltavy z r. 2003
Vyjádření ke stavbě lanovky a lyžařského areálu v oblasti Pece pod Sněžkou z r. 2000

Vyjádření k problematice lesních porostů 1. zóny NP Šumava