Dendrotéka a Index Seminum

Dendrotéka a Index Seminum

Dendrologická kusová sbírka Botanického ústavu Akademie věd ČR vznikala řadu let v návaznosti na výsledky introdukce cizokrajných a okrasných dřevin v parku a svým rozsahem 2659 položek se řadí mezi tři největší na světě. Jejím základem byla soukromá sbírka pana Miroslava Kučery. Vzorky se získávaly vlastním sběrem u nás a v zahraničí, ale i výměnou. Sbírka slouží ke studijním účelům, šišky, semena a plody, dřevo i kůra jsou důležitým rozpoznávacím znakem pro určování jednotlivých taxonů.

Sbírka se skládá ze 4 samostatných skupin:

 • Dendrotéka I. – Gymnospermae – Nahosemenné.
  Obsahuje semena a šišky nahosemenných dřevin. Současný stav je 1913 položek. 
 • Dendrotéka II. – Angiospermae – Krytosemenné.
  Obsahuje semena a plody listnatých dřevin. Současný stav je 255 položek. 
 • Dendrotéka III. – Xylotéka.
  Obsahuje vzorky dřeva o rozměrech 9x15x1-3 cm, řezy radiální, tangenciální a horizontální. Současný stav je 464 položek. 
 • Dendrotéka IV.
  Obsahuje vzorky kůry listnatých a jehličnatých dřevin o rozměrech 16 x21 cm. Současný stav je 27 položek. 

Index Seminum
Významnou pomůckou je každoročně vydávaný Index Seminum (pdf, 1,06 MB). Tento seznam zahrnuje soupis semen, která Botanický ústav nabízí dalším botanickým zahradám a arboretům k výměně, za předpokladu dodržení podmínek Convention on Biological Diversity (Rio de Janeiro, 1992).