Dendrotéka a Index Seminum

Dendrotéka a Index Seminum

Dendrologická kusová sbírka Botanického ústavu Akademie věd ČR vznikala řadu let v návaznosti na výsledky introdukce cizokrajných a okrasných dřevin v parku a svým rozsahem 2659 položek se řadí mezi tři největší na světě. Jejím základem byla soukromá sbírka pana Miroslava Kučery. Vzorky se získávaly vlastním sběrem u nás a v zahraničí, ale i výměnou. Sbírka slouží ke studijním účelům, šišky, semena a plody, dřevo i kůra jsou důležitým rozpoznávacím znakem pro určování jednotlivých taxonů.

Sbírka se skládá ze 4 samostatných skupin:

 • Dendrotéka I. – Gymnospermae – Nahosemenné.
  Obsahuje semena a šišky nahosemenných dřevin. Současný stav je 1913 položek. 
 • Dendrotéka II. – Angiospermae – Krytosemenné.
  Obsahuje semena a plody listnatých dřevin. Současný stav je 255 položek. 
 • Dendrotéka III. – Xylotéka.
  Obsahuje vzorky dřeva o rozměrech 9x15x1-3 cm, řezy radiální, tangenciální a horizontální. Současný stav je 464 položek. 
 • Dendrotéka IV.
  Obsahuje vzorky kůry listnatých a jehličnatých dřevin o rozměrech 16 x21 cm. Současný stav je 27 položek. 

Index Seminum
Významnou pomůckou je každoročně vydávaný Index Seminum. Tento seznam zahrnuje soupis semen, která Botanický ústav nabízí dalším botanickým zahradám a arboretům k výměně, za předpokladu dodržení podmínek Convention on Biological Diversity (Rio de Janeiro, 1992).