Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Větrovský T., Kohout P., Kopecký M., Machac A., Man M., Bahnmann B. D., Brabcová V., Choi J., Meszárošová L., Human Z. R., Lepinay C., Lladó S., López-Mondéjar R., Martinović T., Mašínová T., Morais D., Navrátilová D., Odriozola I., Štursová M., Švec K., Tláskal V., Urbanová M., Wan J., Žifčáková L., Howe A., Ladau J., Peay K. G., Storch D., Wild J. & Baldrian P. 2019: A meta-analysis of global fungal distribution reveals climate-driven patterns. Nature Communications 10, 1 - 9. doi:10.1038/s41467-019-13164-8
Wild J., Kaplan Z., Danihelka J., Petřík P., Chytrý M., Novotný P., Rohn M., Šulc V., Brůna J., Chobot K., Ekrt L., Holubová D., Knollová I., Kocián P., Štech M., Štěpánek J. & Zouhar V. 2019: Plant distribution data for the Czech Republic integrated in the Pladias database. Preslia 91, 1 - 24. doi:10.23855/preslia.2019.001
Wild J., Kopecký M., Macek M., Šanda M., Jankovec J. & Haase T. 2019: Climate at ecologically relevant scales: A new temperature and soil moisture logger for long-term microclimate measurement. Agricultural and Forest Meteorology 268, 40 - 47. doi:10.1016/j.agrformet.2018.12.018
Zellweger F, Coomes D., Lenoir J., Depauw L., Maes S. L., Wulf M., Kirby K. J., Brunet J., Kopecký M., Máliš F., Schmidt W., Heinrichs S., den Ouden J., Jaroszewicz B., Buyse G., Spicher F., Verheyen K. & De Frenne P. 2019: Seasonal drivers of understorey temperature buffering in temperate deciduous forests across Europe. Global Ecology and Biogeography 28, 1774 - 1786. doi:10.1111/geb.12991
Adámek M. & Hadincová V. 2018: Dlouhodobý vývoj vegetace pískovcových borů po požáru a možnosti jejich požárového managementu. : In: Jongepierová I., Pešout P. & Prach K. (eds.) Ekologická obnova v České republice II, AOPK ČR, Praha, 34 - 39. http://www.ochranaprirody.cz/publikacni-cinnost/publikace/ekologicka-obnova-v-ceske-republice/
Adámek M., Jankovská Z., Hadincová V., Kula E. & Wild J. 2018: Drivers of forest fire occurrence in the cultural landscape of Central Europe. Landscape Ecology 33, 2031 - 2045. doi:10.1007/s10980-018-0712-2
Fišer B., Mayerová H., Adámek M. & Hora J. 2018: Obnova vřesovišť řízeným vypalováním v CHKO Brdy. In: Jongepierová I., Pešout P. & Prach K. (eds.) Ekologická obnova v České republice II, AOPK ČR, Praha, 115 - 118. http://www.ochranaprirody.cz/publikacni-cinnost/publikace/ekologicka-obnova-v-ceske-republice/
Lepšová-Skácelová O., Fibich P., Wild J. & Lepš J. 2018: Trophic gradient is the main determinant of species and large taxonomic groups representation in phytoplankton of standing water bodies. Ecological Indicators 85, 262 - 270. doi:doi:10.1016/j.ecolind.2017.10.034
Manfreda S., McCabe M. F., Miller P. E., Lucas R., Pajuelo Madrigal V., Mallinis G., Ben Dor E., Helman D., Estes L., Ciraolo G., Müllerová J., Tauro F., de Lima M. I., de Lima J. L. M. P., Maltese A., Frances F., Caylor K., Kohv M., Perks M., Ruiz-Pérez G., Su Z., Vico G. & Toth B. 2018: On the Use of Unmanned Aerial Systems for Environmental Monitoring. Remote Sensing 10, 1 - 28. doi:10.3390/rs10040641
Martin F.-M., Müllerová J., Borgniet L., Dommanget F., Breton V. & Evette A. 2018: Using Single- and Multi-Date UAV and Satellite Imagery to Accurately Monitor Invasive Knotweed Species. Remote Sensing 10, 1 - 15. doi:10.3390/rs10101662
Moravec D., Barták V., Puš V. & Wild J. 2018: Wind turbine impact on near-ground air temperature. Renewable Energy 123, 627 - 633. doi:10.1016/j.renene.2018.02.091
Moudrý V., Lecours V., Gdulová K., Gábor L., Moudrá L., Kropáček J. & Wild J. 2018: On the use of global DEMs in ecological modelling and the accuracy of new bare-earth DEMs. Ecological Modelling 383, 3 - 9. doi:10.1016/j.ecolmodel.2018.05.006
Petřík P. & Fanta J. 2018: Lesy a jejich přínos pro krajinu. Farmář 24, 68 - 69.
Petřík P., Fanta J., Janík T. & Stachura J. 2018: Jak se do lesa volá... Středisko společných činností AV ČR, 1 - 78.
Prach J. & Kopecký M. 2018: Landscape-scale vegetation homogenization in Central European sub-montane forests over the past 50 years. Applied Vegetation Science 21, 373 - 384. doi:10.1111/avsc.12372
Röder M., Latifi H., Hill S., Wild J., Svoboda M., Brůna J., Macek M., Nováková M. H., Gülch E. & Heurich M. 2018: Application of optical unmanned aerial vehicle-based imagery for the inventory of natural regeneration and standing deadwood in post-disturbed spruce forests. International Journal of Remote Sensing 39, 5288 - 5309. doi:10.1080/01431161.2018.1441568
Visconti P., Elias V., Sousa Pinto I., Fischer M., Ali-Zade V., Báldi A., Brucet S., Bukvareva E., Byrne K., Caplat P., Feest A., Guerra C., Gozlan R., Jelić D., Kikvidze Z., Cavrillier A., Le Roux X., Lipka O., Petřík P., Schatz B., Smelansky I. & Viard F. 2018: Chapter 3: Status, trends and future dynamics of biodiversity and ecosystems underpinning nature’s contributions to people. In: Rounsevell M., Fischer M., Torre-Marin Rando A. & Mader A. (eds.) The regional assessment report on biodiversity and ecosystem services for Europe and Central Asia. IPBES, Bonn, 187 - 382.
Bartaloš T., Müllerová J., Brůna J., Dvořák P. & Vítková M. 2017: Pilotní geoportál pro monitoring invazních rostlinných druhů..
Hrčka D., Pokorný J. & Petřík P. 2017: Rostliny brandýského Polabí. Oblastní muzeum Praha-východ, 1 - 159.
Kong B., Chen L., Kasahara Y., Sumida A., Ono K., Wild J., Nagatake A., Hatano R. & Hara T. 2017: Understory dwarf bamboo affects microbial community structures and soil properties in a Betula ermanii forest in northern Japan. Microbes and Environment 32, 103 - 111. doi:10.1264/jsme2.ME16154